+6693-296-5550

ลูกค้าของเรา

เรามีแอพพลิเคชั่นจำนวนมากที่ผลิตผ่านแพลตฟอร์มของเราในรูปแบบ White Label และนี่คือบางส่วนของลูกค้าของเรา

บางส่วนของลูกค้าเรา

KM Facility Services

เคเอ็ม ฟาซิลิตี้เซอร์วิส เป็นผู้ให้บริการด้านการดูแลอาคาร

MK Kasetthai

บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายพืชผลการเกษตรเมืองหนาว ทั้งภายในและต่างประเทศ

Le blocs

รีสอร์ตสวยสไตล์บล็อค จากอรัญประเทศ

Plus Facility Management

บริษัทผู้บริการด้านการบริหารอาคารและสาธารณูปโภค จากภาคอีสานซึ่งเริ่มเปิดดำเนินการแล้วในกรุงเทพมหานคร